ครอบคุมภาคตะวันออก 2 จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
เลขที่ 11 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง -21120
โทร. 038-017941
โทรสาร. 038-017942

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
Chonburi Vocational College   
388 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   Tel. 033 004 458

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)