วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
เลขที่ 11 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง -21120-
โทร. 038-017941
โทรสาร. 038-017942