สถานศึกษา     :   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ที่ตั้ง             :   ที่อยู่ 234 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

เบอร์โทรศัพท์ :  038-026479    

แฟกซ์            :   038026480

Website       : www.mtptc.ac.th 

ข้อมูลอาคาร  คลิก