วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
Chonburi Vocational College 
 
388 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   Tel. 033 004 458