กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
website : http://www.tatc.ac.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนผังภายในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ