ที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ตั้งอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ที่อยู่เลขที่ 86/13 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณี 21000

การเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ผ่านถนนหมายเลข 7 ระยะทาง 184 กม.