ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดคลิก
แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน และใบลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน รายละเอียดคลิก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566  รายละเอียดคลิก
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566  (IRPC รหัส น.ศ. 2564)  รายละเอียดคลิก
แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน และใบลงทะเบียน ทล.บ. 1 รายละเอียดคลิก
แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน และใบลงทะเบียน ทล.บ. 2 รายละเอียดคลิก

ขั้นตอนการลงทะเบียนซัมเมอร์และเทอม 1/2566

คู่มือ การชำระเงิน App Krungthai Next