ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาชุดครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อม Tig/Mig พร้อมระบบ INSIGHT CORE เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายละเอียดครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อม Tig/Mig พร้อมระบบ INSIGHT CORE เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 รายการ

ประกาศจัดซื้อ

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ