อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.038616434ต่อ120

(คุณจุฑารัตน์.สมบูรณ์ธรรม)

สมัครเรียน https://admission.vec.go.th/

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2567คลิก

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การนำเสนอ แนวคิด นโยบายและแผนการบริหาร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงวันที่ 19เมษายน 2567

 

ขยายเวลารับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

 

  1. ข่าวประกาศ
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. รายงานงบการเงิน